Miljö och kvalité

Miljöpolicy

Alla investeringar skall prövas utifrån bästa möjliga teknik och miljönytta.
Företaget har tack vare Klimatklivet, fått möjlighet att ersätta fossila bränslen med förnybar pellets. Handläggningen med Länsstyrelse och Naturvårdsverk har varit befriande obyråkratiskt, vilket är viktigt för mindre företag.
Den nya pelletsanläggningen fungerar efter en inkörningsperiod mycket bra och är en investering helt i linje med vår miljöpolicy.

 

PÅ VILKET SÄTT ÄR VI MILJÖMEDVETNA ?

Kännetecknande för vår verksamhet är bland annat närheten, dels till råvarorna och dels till dig som konsument. Du kan lita på att alla våra produkter är av garanterat svenskt ursrpung och kommer från djur som fötts upp och slaktats i Sverige. Som ett sätt att vara extra miljömedvetna tillämpar vi ett returbackssystem som innebär att våra färdiga produkter transporteras i plastbackar istället för engångsförpackningar i papp.
Av restprodukterna från slakteriet utvinns biogas vilket används som bränsle till bilar och bussar.

 

VARFÖR SKALL DU KÖPA LOKALPRODUCERAT KÖTT ?

Genom att gynna de lokala producenterna i din kommun kan du i längden bidra till bättre kvalitet på de produkter som du konsumerar. Ju kortare sträcka som dina varor behöver transporteras, från produktion till konsumtion, desto större mervärde skapas för dig som kund! En större efterfrågan av lokalproducerade varor, såsom JM:s chark och kött, ger tillfälle för företag som oss att kunna erbjuda dessa unika förut-sättningar till dig som slutkonsument! Vår kontroll över hela produktionskedjan, från uppfödning till paketering, leder i förlängningen till kött av högsta kvalitet och är ett sätt för dig att kunna bidra till en bättre miljö och ett bättre lokalt näringsliv. Satsa på det lokala och genuina- köp JM:s produkter!

 

PRODUKTER MED HÖGSTA KVALITET

När du köper JM:s produkter kan du vara säker på att du får kött och charkuterier med jämn och hög kvalitet. Eftersom vi har våra egna gårdar och slaktar på vårt eget slakteri i halländska Harplinge kan du också vara fullständigt trygg med att våra köttråvaror kommer från djur som är födda, uppvuxna och slaktade i Sverige. De råvaror som inte kommer från våra egna gårdar har valts ut med omsorg från svenska uppfödare som motsvarar våra högt ställda krav på kvalitet, djurhållning och miljö.

 

KONTROLL

Vi tycker att det är viktigt att du som konsument kan handla kött och charkuterier med ett gott samvete. Vi har en oberoende veterinär från Livsmedelsverket som ser till att djuren är fullt friska och mår bra. En annan utomstående part som kontrollerar vår verksamhet är Livsmedelsverket.

 

ÖPPENHET

Om du är nyfiken på hur det går till ute på vår anläggning är du varmt välkommen att slå oss en signal, vi tar emot föreningar, grossister och slutna grupper efter bokning. Vi tycker bara att det är roligt att visa hur man kan framställa gott kött och goda charkuterier utan att för den skull massproducera.